Kancelaria Adwokacka
Maciej Domański
ul. Traugutta 32 lok. 1
26-600 Radom
Sekretariat
tel. + 48 48 660 16 26
sekretariat@adwokat-radom.com.pl
Adwokat
tel. kom. + 48 600 22 66 96
domanski@adwokat-radom.com.pl

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie)

Prawo rzeczowe

 • stwierdzenie zasiedzenia
 • współwłasność (zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności)
 • ochrona własności i posiadania
 • użytkowanie wieczyste
 • służebności (przesyłu, gruntowa, osobista)
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • księgi wieczyste (założenie księgi wieczystej, wpis w księdze, zmiana wpisu w księdze wieczystej, wykreślenie wpisu w księdze wieczystej, powództwo o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • hipoteka

Prawo zobowiązań

 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia)
 • odszkodowania za szkodę (w tym wypadki komunikacyjne)
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • zobowiązania umowne (wykonywanie, skutki niewykonania)
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów cywilnoprawnych (w szczególności umowa sprzedaży, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przechowania, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty, umowa o dożywocie i inne) 

Prawo spadkowe

 • zachowek
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zapis
 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe)
 • dział spadku

 

Jesteś naszym: 180001 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt
Maciej Domański, rzetelny i skuteczny adwokat w Radomiu oferuje profesjonalne a zarazem tanie porady prawne.
Kancelaria adwokata Macieja Domańskiego współpracuje z kilkunastoma Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi na terenie całej Polski.

SiteMap