Kancelaria Adwokacka
Maciej Domański
ul. Traugutta 32 lok. 1
26-600 Radom
Sekretariat
tel. + 48 48 660 16 26
sekretariat@adwokat-radom.com.pl
Adwokat
tel. kom. + 48 600 22 66 96
domanski@adwokat-radom.com.pl

Prawo karne i karne skarbowe

  • reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo)
  • obrona w toku postępowania sądowego
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym (zamiana kary grzywny na pracę społeczne użyteczną, odroczenie wykonania grzywny, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny, odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności, przerwa w odbyciu kary ograniczenia wolności, zwolnienie od wykonania kary ograniczenia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, powództwo cywilne, sporządzanie aktów oskarżenia)
  • reprezentowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • reprezentowanie w sprawach o ułaskawienie
Jesteś naszym: 180006 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt
Maciej Domański, rzetelny i skuteczny adwokat w Radomiu oferuje profesjonalne a zarazem tanie porady prawne.
Kancelaria adwokata Macieja Domańskiego współpracuje z kilkunastoma Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi na terenie całej Polski.

SiteMap